شناسه : 53399
چهارشنبه, 02/15/1400 - 12:24
نویسنده : khshomali
نشست بصیرتی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری پایگاه الزهرا از حوزه حضرت رقیه سلام ناحیه بجنورد 1400/2/13

نشست بصیرتی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری پایگاه الزهرا از حوزه حضرت رقیه سلام ناحیه بجنورد 1400/2/13

نشست بصیرتی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری پایگاه الزهرا از حوزه حضرت رقیه سلام ناحیه بجنورد 1400/2/13 ☝

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید