شناسه : 53433
چهارشنبه, 02/15/1400 - 13:11
نویسنده : khshomali
برگزاری جلسه بصیرتی با موضوع انتخابات در مسجد صاحب الزمان ویلاشهر بجنورد توسط پایگاه ریحانه النبی حوزه سمیه (س) ناحیه بجنورد 1400/2/14

برگزاری جلسه بصیرتی با موضوع انتخابات در مسجد صاحب الزمان ویلاشهر بجنورد توسط پایگاه ریحانه النبی حوزه سمیه (س) ناحیه بجنورد 1400/2/14

برگزاری جلسه بصیرتی با موضوع انتخابات
در مسجد صاحب الزمان ویلاشهر بجنورد توسط پایگاه ریحانه النبی حوزه سمیه (س) ناحیه بجنورد 1400/2/14☝

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید