شناسه : 55461
دوشنبه, 03/03/1400 - 13:21
نویسنده : khshomali
نشست بصیرتی انتخاب آگاهانه روستای علی آبادی پایگاه سمیه حوزه حضرت خدیجه ناحیه بجنورد 1400/03/02

نشست بصیرتی انتخاب آگاهانه روستای علی آبادی پایگاه سمیه حوزه حضرت خدیجه ناحیه بجنورد 1400/03/02

نشست بصیرتی انتخاب آگاهانه روستای علی آبادی پایگاه سمیه حوزه حضرت خدیجه ناحیه بجنورد 1400/03/02

برگزاری نشست بصیرتی

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید